Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta na konferenciji „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta na konferenciji „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb
26. april 2017 , Kraš Auditorijum, Zagreb

Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, učestvovao je na konferenciji „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“ u prvom panelu pod nazivom „Što ostaviti u državnom vlasništvu, a što privatizirati?“. Organizatori skupa u Zagrebu su Poslovni tjednik Lider i Centar za istraživanje i razvoj upravljanja – CIRU.

Konferencija je bila posvećena boljem upravljanju u javnom sektoru i podizanju konkurentnosti istog. Teme konferencije odnosile su se na centralizaciju i profesionalizaciju upravljačke uloge, privatizaciju javno-privarnim partnerstvom, organizaciono restrukturiranju kao i drugim oblicima saradnje javnog i privatnog sektora. 

Više o konferenciji

Mediji o događaju

Galerija