Važni datumi

 

Rok za slanje celog rada: 15. novembar 2017.

Obaveštenje o prihvatanju rada: 20. novembar 2017.

Krajnji rok za plaćanje kotizacije: 25. novembar 2017.

Konferencija: 4. decembar 2017