Stručne prezentacije autora MAT tima za potrebe rukovodstva Narodne banke Srbije

15. maj 2012, Beograd (Narodna banka Srbije)

24. april 2012, Beograd (Narodna banka Srbije)