Savetovanje

Ekonomski institut nekoliko decenija pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora. U pružanju konsalting usluga naš tim je razvio prepoznatljiv pristup koji se zasniva na primenjenoj nauci, praktičnim rešenjima i dodatoj vrednosti naručiocima usluga.

Naše usluge su definisane u okvirima međunarodno priznatih metodologija i prilagođene posebnostima lokalne sredine i u  mogućnosti smo da odgovorimo na specifične potrebe svojih klijenata u svakoj fazi njihovog poslovnog razvoja.

Ekonomski institut nudi svojim klijentima širok spektar konsultantskih usluga, a posebno u sledećim oblastima:

Reference