Revizija

Ekonomski institut je osnivač revizorske kuće EKI revizija, koja posluje kao samostalno pravno lice.

Od maja 2012. godine EKI revizija je članica globalne računovodstvene mreže UHY.

EKI revizija raspolaže bogatim znanjem i iskustvom svojih menadžera i zaposlenih, oslanjajući se na kapacitete Ekonomskog instituta u kome su njeni kadrovi sticali osnovna iskustva u oblasti revizije.

U poslednje dve godine EKI revizija povećava bazu svojih klijenata revizije za 20 odsto godišnje i unapređuje portfolio usluga – kroz projekate finansijskog ,,due dilligence“ za domaće i strane investitore i u oblasti računovodstvenog konsaltinga, ostvarujući rast od 25 odsto godišnje.

Visokoprofesionalani timovi EKI revizije poseduju najbolje tehničke reference i iskustvo, obavljajući poslove revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe.

Revizorske timove podržavaju IT stručnjaci zaduženi za kontrolu računara i baze podataka.

Sprovođenje revizije zasniva se na sledećim principima:

  • Razumevanju poslovanja preduzeća,
  • Proceni rizika,
  • Uspostavljanju odgovarajuće revizorske strategije,
  • Standardizaciji revizorskih programa i procedura (reprezentativno uzorkovanje),
  • Efikasnom i delotvornom sprovođenju i
  • Obezbeđivanju kvaliteta revizije.

EKI revizija, osim revizije, pruža i usluge razmatranja i usaglašavanja finansijskih izveštaja, analize finansijskog izveštaja, posebnih istraga, analize solventnosti, itd.