Razvoj institucija i društvenoekonomskog okruženja

Ekonomski institut je u oblasti razvoja institucija i  društvenoekonomskog okruženja posebno fokusiran na:

 • Studije ekonomskog i regionalnog razvoja,
 • Reformu finansijskog i bankarskog sektora,
 • Razvoj privatnog sektora i MSP,
 • Socijalnu politiku i humanitarne programe,
 • Rad i razvoj ljudskih resursa,
 • Sektorske analize i prognoze,
 • Izgradnju institucija,
 • Upravljanje ekonomskom politikom,
 • Privatizaciju i transparentnost u ekonomiji,
 • Razvoj preduzetništva i
 • Restrukturisanje preduzeća

Ekonomski institut je angažovan u procesu pripreme mnogih sektorskih studija, a posebno za:

 • Poljoprivredu i industriju prerade hrane,
 • Farmaceutsku industriju,
 • Energetiku i obnovljive izvore energije,
 • Vodosnabdevanje i upravljanje otpadom i
 • Bankarski sektor.

Reference