Projekti u toku

Ekonomski institut realizuje tri projekta Ministarstva prosvete i nauke za period 2011–2014.

Osnovna istraživanja, projekti iz oblasti društvenih nauka, tip istraživanja: teorijsko-empirijsko

179001 – Organizaciona i informaciona podrška sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište

Rukovodilac projekta: prof. dr Janko M. Cvijanović

Projekat se realizuje sa Učiteljskim fakultetom iz Sombora, Pravnim fakultetom iz Beograda i Singidunum univerzitetom iz Beograda.

Detaljnije

 

Istraživanja iz oblasti tehnološkog razvoja

III45017-5: Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

Projekat sa Ekonomskim institutom realizuju: Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Josif Pančić” iz Beograda, Fakultet veterinarske medicine iz Beograda, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda, Tehnološki fakultet iz Novog Sada, Medicinski fakultet iz Niša i Prirodnomatematički fakultet iz Niša.

III46001-11: Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište – Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije.

Projekat sa Ekonomskim institutom realizuju: Institut za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada, Medicinski fakultet iz Novog Sada, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, Ekonomski fakultet iz Beograda, Poljoprivredni fakultet iz Beograda, Farmaceutski fakultet iz Beograda, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Josif Pančić” iz Beograda, Fakultet za industrijski menadžment iz Kruševca Univerziteta Union iz Beograda i Tehnički fakultet iz Čačka.

Detaljnije o završenim projektima