Projekti Ministarstva prosvete i nauke

Kao akreditovana naučnoistraživačka institucija, Ekonomski institut je angažovan na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Ekonomski institut realizuje tri projekta Ministarstva prosvete i nauke za period 2011–2014.

 

Projekti u toku

Završeni projekti