Prezentacije govornika na Prolećnom Vivaldi - Menadžerskom forumu „Poslovni zaokret 2011”, 31. mart - 2. april 2011, Mokra Gora

UVODNO IZLAGANJE

Stanje i problemi, potrebe i rešenja za realni sektor u Srbiji 2011.
Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta i jedan od autora MAT-a
Nataša Savić, rukovodilac projekata u Ekonomskom institutu

TEMA: PREDUZEĆA: BORBA ZA LIKVIDNOST

Adekvatno finansiranje (obrtnog kapitala)
Miodrag Kostić, vlasnik MK Grupe i predsednik Udruženja "Poslodavac"

Nelikvidnost i nesolventnost
Dragoljub Vukadinović, predsednik "Metalca"

Primer dobre prakse - EKI Investment: Nije nemoguće
Marko Stojanović, direktor sektora M&A u EKI Investmentu

TEMA: BANKE: CEH LOŠIH PLASMANA ILI...?

Izazovi bankarskog sektora
Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale Srbija

Bankarstvo u novoj Evropi pre i posle krize
Filippos Karamanolis, predsednik Izvršnog odbora Eurobank EFG

Uloga i značaj razvojne banke u finansijskom sistemu
Ivan Maričić, predsednik Izvršnog odbora Srpske banke

Iskustva Agrobanke u kreditiranju i konsolidaciji agrokompleksa
Dušan Antonić, predsednik Izvršnog odbora Agrobanke

VEČE SA MAT-om: ZA BIZNIS BEZ NEPOZNATIH

Makroekonomski pregled i očekivanja privrednika
Vladimir Vučković, urednik "Makroekonomskih analiza i trendova" (MAT)
Stojan Stamenković, koordinator istrazivačkog projekta MAT-a
Miladin Kovačević, autor MAT-a
Ivan Nikolić, autor MAT-a

TEMA: DRŽAVA: GDE SU NOVE GRANICE DRŽAVNOG INTERVENCIONIZAMA – ŠTA DRŽAVA MOŽE I TREBA DA UČINI?

Uloga države u industrijskoj politici: Okvir za redefinisanje pristupa
Uloga države u održavanju dinamike strukturnih promena: Industrijska politika
Loup Brefort, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji

Udruženje "Poslodavac": Uloga i značaj socijalno-ekonomskog dijaloga u procesu poslovno-finansijske konsolidacije preduzeća u Srbiji
Sandra Milenković, savetnik Udruženja "Poslodavac"

TEMA: ŠTA MOGU DA PROMENE SRPSKI MENADŽERI: POSLOVNI ZAOKRET IZ MOG UGLA

Šta vlada očekuje od naših menadžera i preduzetnika, kakvo je sadašnje stanje naše ekonomije i koja hitna rešenja za aktuelne probleme treba preduzeti kao pripremu za temeljne reforme
Nikola Pavičić, počasni predsednik "Tarketta"

Izgradnja održivog razvoja u kompanijama
Nemanja Popov, generalni direktor "Centroproizvoda"