PREZENTACIJE GOVORNIKA NA POLJOPRIVREDNOM FORUMU „HRANA ZA EVROPU – KAKO REALIZOVATI STRATEGIJU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA SRBIJE 2014 – 2024

OTVARANJE FORUMA

Prof. dr Zoran Rajić, državni sekretar ministarstva, poljoprivrede i zaštite životne sredine
Jene Maglai, gradonačelnik Subotice

UVODNO IZLAGANJE: ULOGA I ZNAČAJ POLJOPRIVREDE ZA EKONOMIJU SRBIJE

Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta

PANEL 1: KAKO REALIZOVATI STRATEGIJU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA SRBIJE ?

Prof. dr Natalija Bogdanov, rukovodilac Ekspertske grupe za izradu Strategije PiRR RS
TEMA: U susret novim rešenjima u agrarnoj politici Srbije

Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo / međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Pokrajinska vlada AP Vojvodine
TEMA: Kako realizovati strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije?

Aleksandar Bogunović, šef odseka za programiranje i promociju ruralnog razvoja, MPIZŽS
TEMA: Ciklus kreiranja i sprovođenja politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Đorđe Bugarin, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju, Privredna komora Vojvodine
TEMA : Zemljišna politika

Miroslav Grubanov, predsednik Udruženja poljoprivrednika ,,Paori”, Asocijacija „Banatski paori“

PANEL 2: REGIONALNA ISKUSTVA U AGROBIZNIS POSLOVANJU

Goran Aleksić, potpredsednik, Aleva
Milorad Sredanović, potpredsednik za poljoprivredu Delta Holdinga
TEMA : Regionalna iskustva u agrobiznis poslovanju

Nikola Vujačić, direktor operacija, Victoria Group
Miroslav Miletić, direktor, Bambi
TEMA : Regionalna iskustva u agrobiznis poslovanju

Zoran Daljević, finansijski direktor, Atlantic Grupa
Goran Tadić, direktor, Silbo

PANEL 3 : EVROPSKI FONDOVI I FONDOVI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo / međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinska vlada AP Vojvodine
Miloš Milovanović, koordinator FAO – EBRD projekata u Srbiji, Beograd
Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine
Darko Đurović, projektni menadžer programa razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji
TEMA: Podrška razvoju privatnog sektor

PANEL 4: PRIVATIZACIJA U AGROPRIVREDI SRBIJE: ,,POČETAK KRAJA ILI“...?

Prof. dr Miladin Ševarlić, predsednik DAES
TEMA: Eutanazija zadružnog sektora u poljoprivredi Srbije

Dr Dragan Milivojčević, generalni direktor A.D. ,,Dragan Marković” – Obrenovac i rukovodilac stručnog tima grupacije poljoprivrednih preduzeća ,,Zeleni pul”
TEMA: Rezultati rada kriznog menadžmenta na konsolidaciji preduzeća Grupacije preduzeća „Zeleni pul”

Mr Vuk Radojević, predsednik opštine Bečej
Aleksandar Pešić, predsednik Sindikata ,,Nezavisnost“, PIK ,,Bečej“

PANEL 5: BIOEKONOMIJA SRBIJE BAZIRANA NA ZNANJU

Dr Jasna Mastilović, naučni savetnik, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
TEMA: Potencijali i prepreke na putu do bioekonomije zasnovane na znanju

Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Dr Goran Stoparić, direktor sirovinskog sektora, Imlek
TEMA: Transfer znanja

Miljan Vuksanović, ekspert u oblasti energetike Nouet energy
TEMA: Energetske kulture i proizvodnja hrane: konflikt ili izazov?

Zoran Butulja, direktor, Netinvest
Prof. dr Danilo Tomić, predsednik UO DAES
TEMA: Bioekonomija Srbije zasnovana na znanju – teorijski pristup

PANEL 6: POLJOPRIVREDA SRBIJE – ORGANSKA BAŠTA EVROPE

Prof. dr Branka Lazić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
TEMA: Poljoprivreda Srbije organska bašta Srbije i Evrope

Prof. dr Branislav Vlahović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
TEMA: Organska poljoprivreda: moda, potreba ili šansa za agrobiznis?

Dr Tatjana Brankov, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
TEMA: Zašto reći NE genetski modifikovanim organizmima u Srbiji?

Nenad Novaković, direktor, Organic Control System, Subotica
TEMA: Zašto i kako postati organska bašta Evrope

Dragan Milosavljević, generalni direktor,DM konsalting
Zoran Petrov, sekretar Udruženja za biodinamičku proizvodnju
Janoš Farago, vlasnik Bio salaša ,,Farago“, Subotica

PANEL 7: ZAŠTO JE POLJOPRIVREDNO ZADRUGARSTVO

ZAPOSTAVLJENO U SRBIJI ?

Prof. dr Rade Popović, Ekonomski fakultet, Subotica
Dr Marija Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
TEMA: Promišljanja o zadružnom sektoru Srbije

Nikola Mihailović, predsednik, Zadružni savez Srbije
Mr Jelena Nestorov Bizonj, sekretar, Zadružni savez Vojvodine
Rodoljub Stanimirović, direktor, ZZ ,,Azanja – Azanja“
Prof. dr Zorka Zakić, DAES
TEMA: Kuda ide savremeno zadrugarstvo?