Prezentacije govornika na poljoprivrednom forumu „Hrana za Evropu - Investirajmo u agroprivredu Srbije”

OTVARANJE FORUMA

Prof.dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

UVODNO IZLAGANJE: INVESTIRAJMO U AGROPRIVREDU SRBIJE

Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta

PANEL 1: (DIS)KONTINUITET AGRARNE POLITIKE

Prof.dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
TEMA: (DIS)KONTINUITET AGRARNE POLITIKE

Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (2011-2012)
Prof.dr Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2007-2008)
Dr Veljko Simin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (1990-1991)
TEMA: MODEL RASTA ZASNOVAN NA MASOVNOM I STALNOM IZVOZU

Prof.dr Miladin Ševarlić, predsednik DAES-a
TEMA : KONSTATACIJE MODERATORA, ODGOVORI I STAVOVI MINISTARA

PANEL 2: REGIONALNA ISKUSTVA U AGROBIZNIS POSLOVANJU

Jaroslav Stupavski, potpredsednik MK Group
Goran Borčak, direktor Agrotim Victoria Group
TEMA: ZNAČAJ I POTENCIJAL AGROPRIVREDE SRBIJE

Zoran Daljević, direktor Centralnih finansija za Srbiju I Makedoniju, Atlantik Group
Dragan Jankov, generalni direktor, Silbo

PANEL 3 : (NE)KONKURENTNOST AGROPRIVREDE SRBIJE

Bogdan Komlenac, menadžer korporativnih i regulatornih poslova, Knjaz Miloš
TEMA: POLOZAJ INDUSTRIJE MINERALNIH VODA

Miroslav Miletić, CEO, Bambi
TEMA: (NE) KONKURENTNOST KONDITORSKE INDUSRIJE SRBIJE

Dr Goran Stoparić, direktor sirovinskog sektora, Imlek
TEMA: (NE) KONKURENTNOST KONDITORSKE INDUSRIJE SRBIJE

Goran Pekez, direktor korporativnih komunikacija, JTI
TEMA: UGROŽENOST TRŽIŠTA DUVANA U SRBIJI     

Goran Janjić, izvršni direktor, Udruženja mlekara Srbije
TEMA: AGROPRIVREDA SRBIJE-IZMEĐU ŽELJA I REALNOSTI      

PANEL 4: EVROPSKI I FONDOVI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, ISKUSTVA EU+13 I MOGUĆNOSTI ZA SRBIJU

Miloš Milovanović, bivši pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ana Jolović, lider tima za razvoj finansijskih tržišta, USAID BEP
TEMA: NACRT ZAKONA O ROBNIM BERZAMA

Bojana Vukosavljević, nacionalni manadžer programa, EBRD Businese  Advisory Services (BAS) Srbija
Goran Radojević, menadžer za EGP (Enerprise Growth Programme)                                                          
TEMA: PROGRAMI EBRD-A ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

PANEL 5: FINANSIRANJE AGROPRIVREDE

Siniša Erić, izvršni direktor, Dunav osiguranje
TEMA: SEKTOR OSIGURANJA U FUNKCIJI AGROPRIVREDE

Radmila Makrić, direktor Odeljenja za poljoprivredu, Komercijalna banka
TEMA: FINANSIRANJE PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Đorđe Radulović, direktor Odeljenja za upravljanje segmentom klijenata registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, Banca Intesa
TEMA: POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO U PROCESU OBEZBEĐIVANJA IZVORA FINANSIRANJA

Tatjana Đukanović, zamenik direktora, Kompenzacioni fond Republike Srbije
TEMA: KOMPENZACIONI FOND REPUBLIKE SRBIJE

PANEL 6: ORGANSKA I INTEGRALNO KONTROLISANA POLJOPRIVREDA, NEISKORIŠĆENI POTENCIJALI SRBIJE

Dr Nenad Ilić, direktor, Zadruga dobrih domaćina Srb Med
TEMA: OPTIMIZACIJA OBRTNOG KAPITALA U ZADRUGAMA I STRUČNI TROŠKOVI ORGANSKE I INTEGRALNE PROIZVODNJE

Nenad Novaković, direktor, Organic Control System
TEMA: ORGANSKA POLJOPRIVREDA-POTENCIJALI SRBIJE?   

Dragan Milosavljević, direktor, Longa Vita
TEMA: INTEGRALNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Miha Čebulj, predstavnik Messe Berlin
TEMA: FRUIT LOGISTICA – concept

Nenad Budimović, sekretar, Udruženje za poljoprivrednu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu, Privredna komora Srbije
TEMA: GRUPACIJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

Vladimir Babić, osnivač i direktor, General Store LLC
TEMA: ORGANSKI PROIZVODI SVOJE SRBIJE!?

Prof.dr Jasna Mastilović, naučni savetnik, Institut za prehrambene tehnologije
TEMA: OD POTENCIJALA DO REALIZACIJE