Prezentacije govornika na Letnjem Vivaldi forumu „Planirajmo 2012“, 23–25. jun 2011, Mokra Gora

OTVARANJE FORUMA

Mirko Cvetković, predsednik Vlade Rupublike Srbije
TEMA: Ekonomska politika pred izazovima izlaska iz krize i postkrizne stabilizacije (pogledati video priloge)

IZLAGANJE SPECIJALNOG GOSTA FORUMA

Dr Stiv H. Henke, profesor primenjene ekonomije na Univerzitetu Džons Hopkins u Baltimoru
TEMA: REFLECTIONS ON THE PANIC OF 2009

UVODNO IZLAGANJE

Prof. dr Vladimir Vučković, Ekonomski institut, Makroekonomske analize i trendovi (MAT)
TEMA:OSTVARIVANJE NOVOG MODELA RASTA U SVETLU MAKROEKONOMSKIH KRETANJA U 2010. I 2011. GODINI I PROGNOZA (IZGLEDA) ZA 2012 GODINU

TEMA BLOKA: ODRŽIVI OPORAVAK SRPSKE PRIVREDE – RAZVOJNI POTENCIJALI, RIZICI I REŠENJA
Gdja Vidosava Džagić, potpredsednika Privredne komore Srbije
G. Branislav Grujić, predsednik SPK "Privrednik"

TEMA BLOKA: JAVNA PREDUZEĆA: GENERATOR NELIKVIDNOSTI ILI RAZVOJA
G. Nikola Zelić, partner u "Factisu"
G. Ratko Bogdanović, Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove EPS-a
G. Zoran Sretenović, direktor Centra za restrukturiranje i saradnju sa MFI "Železnica Srbije"
G. Goran Ješić, predsednik Opštine Inđija
G. Dragan Šagovnović, izvršni direktor Ekonomskog instituta

OKRUGLI STO: PRIVATIZACIJA U SRBIJI – DESET GODINA POSLE
G. Aleksandar Vlahović, ministar za privredu i privatizaciju 2001–2004
G. Predrag Bubalo, ministar privrede 2004–2007
G. Vladislav Cvetković, direktor Agencije za privatizaciju
G. Milan Ćulibrk, novinar Ekonomist magazina

TEMA BLOKA: DRŽAVA: OKVIR ZA POTREBNE I NEIZBEŽNE REFORME
Gdja Verica Kalanović, potpredsednik Vlade Srbije
G. Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji

TEMA BLOKA: MONETARNA POLITIKA I BANKARSKI SEKTOR IZMEĐU IZDAŠNE DRŽAVE I ISPOŠĆENE PRIVREDE: ŠTA SU CILJEVI CENTRALNE I POSLOVNIH BANAKA U 2012?
G. Bojan Marković, viceguverner Narodne banke Srbije
G. Vladimir Čupić, predsednik Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Banke
G. Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora Credy banke
G. Ninko Tešić, generalni direktor Impol Seval – Valjaonica aluminijuma Sevojno

TEMA BLOKA: JAVNE FINANSIJE: FISKALNI PAKET ZA 2012 – STABILIZATOR ILI STIMULATOR
Gdja Milica Bisić, profesor javnih finansija na FEFA i direktor tržišta u KPMG
G. Marinko Bošnjak, načelnik za makroekonomske analize i projekcije u Ministarstvu finansija