Okrugli sto „Finansiranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi i industriji hrane: rešenja“, 13. oktobar 2012, Subotica

Entoni Sinkler, savetnik za ekonomska pitanja, USAID BEP
TEMA: MAJOR CONSTRAINTS IN FINANCING AGRIBUSINESSES

Entoni Sinkler, savetnik za ekonomska pitanja, USAID BEP
TEMA: GLAVNE PREPREKE ZA FINANSIRANJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE (POLJOPRIVREDE i MSP SEKTORA)

3. Miloš Milovanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Živa Žebeljan, pomoćnik direktora sektora za poslove sa stanovništvom, Komercijalna banka
TEMA: POLJOPRIVREDA - BANKE - NOVAC

Đorđe Radulović, direktor Odeljenja za upravljanje prodajom RPG, Sektor za upravljanje prodajom malom biznisu, Banca Intesa
TEMA: NEDOVOLJNA USREDSREĐENOST BANAKA NA PREHRAMBENU INDUSTRIJU, NEIZVESNOST I NEDOSLEDNOST POLJOPRIVREDNE POLITIKE, NEADEKVATAN KOLATERAL

Vaso Lekić, suvlasnik, Foodland
TEMA: KAKO PREŽIVETI?

Goran Tadić, generalni direktor, SILBO
TEMA: NAJČEŠĆI PROBLEMI U FINANSIRANJU MSP I POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA