Poresko savetovanje

Ekonomski institut kompanijama pruža i pomoć u poreskoj i pravnoj sferi poslovanja, imajući u vidu da poreska pitanja mogu da budu ključni problem svakog biznisa i da poslovne i finansijske transakcije često imaju veoma značajne materijalne poreske implikacije.

Poreske savetodavne usluge Ekonomskog instituta obuhvataju:

  • Poresku „due diligenceanalizu,
  • Poresku reviziju,
  • Planiranje poreskih troškova u poslovnim i finansijskim transakcijama,
  • Rešavanje specifičnih poreskih problema,
  • Poresku regulativu i dr.

Usluge poreskog savetovanja pružamo kako velikim korporacijama tako i malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima.

Naše usluge se odnose na sprovođenje svih poreskih formi u Republici Srbiji i sprovođenje poreskih procedura prilikom utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza.

Reference