Organizacija događaja

U oblasti komunikacija, Ekonomski institut klijentima iz javnog i privatnog sektora pruža usluge:

  • Kreiranja i organizacije događaja (okrugli stolovi, forumi, konferencije, prezentacije, promocije..)
  • Izdavanja knjiga, praktičnih vodiča i drugih publikacija

Ekonomski institut u oblasti komunikacija poseduje bogato institucionalno i pojedinačno iskustvo članova stučnog tima na polju odnosa sa stučnom i opštom javnošću, široku mrežu kontakata sa medijima, institucijama, kompanijama i poslovnim udruženjima, najbolje reference u kreiranju i organizaciji događaja i rejting iskusnog izdavača reprezentavnih izdanja.

Događaji Reference Mediji o nama

 

Kontakt:
Marija Reljić
Rukovodilac Projekata
Tel:          +381 11 3613 417
E-mail:    marija.reljic@ecinst.org.rs