Naš tim

Tim Instituta čini više od četrdeset stalno zaposlenih istraživača, savetnika i saradnika, sa domaćim i međunarodnim iskustvom iz različitih disciplina, kao i razgranata mreža spoljnih saradnika.

 

Dragan Šagovnović, generalni direktor

Dr Ivan Nikolić, direktor za naučnoistraživački razvoj

Marija Kuveljić, direktor konsaltinga

 

 

Specijalni savetnici

Dr Zvonko Gobeljić

Prof. dr Miladin Ševarlić

Marija Drča Ugren

Mr Mirko Todorović

Dr Slobodanka Jovanović

Prof. dr Jurij Bajec

Mr Svetlana Kisić

Đorđe Vidović

Miloš Panjković

Symeon Tsomokos

 

Rukovodioci projekata

Prof. dr Sanja Filipović, viši naučni saradnik

Dr Janko Cvijanović

Nataša Kuzmanović

Ljiljana Pejin Stokić

Marko Miljković, MA

Marija Reljić, MA

 

Naučno veće

Dr Ivan Nikolić, naučni saradnik i predsednik naučnog veća

Dr Žana Šaranović, naučni saradnik

Dr Sonja Veljović, naučni saradnik

Dr Tamara Rajić, naučni saradnik

Dr Aleksandar Zeremski, viši naučni saradnik

Dr Nenad Vujić, naučni saradnik

Dr Marinko Ugrčić, redovni profesor

 

Stručni saradnici i istraživači saradnici

Marija Reljić, MA

Stefan Dragutinović, MA

Mr Jelena Lazić

Dr Jelena Cvijović

Sonja Jaćimović, MA

Andrea Vuković, MA

Jelena Vuksanović, MA

Marina Zoroja, Spec. ekon.

 

Sekretar Ekonomskog instituta

Nadežda Samoković