Naš tim

Tim Instituta čini više od četrdeset stalno zaposlenih istraživača, savetnika i saradnika, sa domaćim i međunarodnim iskustvom iz različitih disciplina, kao i razgranata mreža spoljnih saradnika.

 

Dragan Šagovnović, generalni direktor

Dr Ivan Nikolić, direktor za naučnoistraživački razvoj

Marija Kuveljić, direktor konsaltinga

 

 

Specijalni savetnici

Dr Zvonko Gobeljić

Prof. dr Miladin Ševarlić

Marija Drča Ugren

Mr Mirko Todorović

Dr Slobodanka Jovanović

Prof. dr Jurij Bajec

Mr Svetlana Kisić

Đorđe Vidović

Miloš Panjković

Symeon Tsomokos

 

Rukovodioci projekata

Prof. dr Sanja Filipović, viši naučni saradnik

Dr Janko Cvijanović

Nataša Kuzmanović

Ljiljana Pejin Stokić

 

Naučno veće

Dr Ivan Nikolić, naučni saradnik i predsednik naučnog veća

Dr Žana Šaranović, naučni saradnik

Dr Tamara Rajić, naučni saradnik

Dr Aleksandar Zeremski, viši naučni saradnik

Dr Nenad Vujić, naučni saradnik

Dr Marinko Ugrčić, redovni profesor

Dr Jelena Krstić

Dr Slavoljub Vujović

Stručni saradnici i istraživači saradnici

Mr Jelena Lazić

Sonja Jaćimović, MA

Andrea Vuković, MA

Marina Zoroja, Spec. ekon.