Najave

22. septembar 2016, Beograd

ECIN 2016: Međunarodna koferencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta je naučna konferencija koju organizuje Ekonomski institut i koja će se održati 22. septembra 2016. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.
Detaljnije