Najave

04. decembar 2017, Beograd

ECIN 2017: Međunarodna koferencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta je naučna konferencija koju organizuje Ekonomski institut i koja će se održati 4. decembra 2017. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.
Detaljnije