MEĐUNARODNA SARADNJA

Ekonomski institut ima razvijenu saradnju sa međunarodnim institucijama koje su bile naručioci mnogih projekata i studija.

Ekonomski institut do sada je bio angažovan na projektima i radio studije čiji su inicijatori i pokrovitelji bili:

WB|World Bank (Svetska banka)

FIAS| (Finansijsko investicioni savetodavni servis)

IFC| International Finance Corporation (Međunarodna finansijska korporacija)

OECD| Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj)

OECD|Investment Compact for SEE The Investment Compact for South East Europe (Investicioni dogovor za Jugoistočnu Evropu)

USAID| United States Agency for International Development (Agencija SAD za međunarodni razvoj)

WHO| World Health Organization (Svetska zdravstvena organizacija)

UNICEF| United Nations International Children’s Emergency Fund (Međunarodni fond za decu i omladinu)

UNDP| Program Ujedinjenih nacija za razvoj United Nations Development Programme

GTZ| Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Nemačko društvo za tehničku saradnju)

EAR |European Agency for Reconstruction (Evropska agencija za rekonstrukciju)

GFATM| Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije)