Prezentacija 219. broja časopisa Makroekonomske analize i trendovi, 05. februara 2013, Beograd, Ekonomski institut

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
12.03.2013
Medij / Autor: 
Privredni pregled / Ljiljana Kostadinović
Naslov priloga: 
Deficit najmanje 4,5 odsto BDP-a
Tema: 
Budžetski deficit, BDP (Izjava V.Vučković)
Datum: 
11.03.2013
Medij / Autor: 
Naše novine / I.Žigić
Naslov priloga: 
Razduživanje zbog kamate
Tema: 
Spoljni dug (Izjava M. Kovačević)
Datum: 
05.03.2013
Medij / Autor: 
Ekonometar / Katarina Sekulić
Naslov priloga: 
Reforme treba sprovesti u prvoj godini mandata
Tema: 
Intervju Jurija Bajeca, specijalnog savetnika u Ekonomskom institutu
Datum: 
05.03.2013
Medij / Autor: 
Beta / Beta
Naslov priloga: 
Bajec: Moguć nastavak rasta javnog duga Srbije u 2013.
Tema: 
Javni dug, BDP (Izjava J. Bajec)
Prilog: 
Datum: 
27.02.2013
Medij / Autor: 
Naše novine / I.Žigić
Naslov priloga: 
Nova industruja na dugom štapu
Tema: 
Reindustrijalizacija (izjave: M. Kovačević, S. Stamenković)
Datum: 
27.02.2013
Medij / Autor: 
Informer / B.Stamenković
Naslov priloga: 
Pozajmiš za jedna stan a vraćaš banci za šest
Tema: 
Stambeni krediti (izjava I. Nikolić)
Datum: 
20.02.2013
Medij / Autor: 
Biznis magazin / M.B.
Naslov priloga: 
Budžet čeka dobit, privrednici zbrajaju gubitke
Tema: 
Efekti povećanja PDV-a (izjava I. Nikolić)
Datum: 
20.02.2013
Medij / Autor: 
Biznis magazin / Zoran Luković
Naslov priloga: 
Najveća škrtica u Srbiji
Tema: 
Makroekonomske analize
Datum: 
17.02.2013
Medij / Autor: 
Radio Beograd I / Milica Rilak
Naslov priloga: 
Povećanje izvoza je najsigurniji put do oporavka privrede
Tema: 
Povećanje izvoza, oporavak privrede (izjava S. Stamenković)
Datum: 
14.02.2013
Medij / Autor: 
Informer / B.Stamenković
Naslov priloga: 
Javni dug u okviru zakona tek 2016.
Tema: 
Javni dug (izjava I.Nikolić)
Datum: 
13.02.2013
Medij / Autor: 
Blic / D.N.
Naslov priloga: 
Državni zapisi smanjuju dug
Tema: 
Javni dug, državni zapisi (izjava I.Nikolić)
Prilog: 
Datum: 
12.02.2013
Medij / Autor: 
Dnevnik / E.Dn.
Naslov priloga: 
Srbija počela malo i da se razdužuje
Tema: 
Javni dug (izjava I.Nikolić)
Datum: 
12.02.2013
Medij / Autor: 
Privredni pregled / Redakcija
Naslov priloga: 
Niži deficit budžeta neće biti trend
Tema: 
Budžetski deficit (izjava I.Nikolić)
Datum: 
12.02.2013
Medij / Autor: 
Blic / Redakcija
Naslov priloga: 
Niži deficit zbog uplate poreza
Tema: 
Budžetski deficit, porezi (izjava I.Nikolić)
Prilog: 
Datum: 
09.02.2013
Medij / Autor: 
Radio Beograd I / Milica Rilak
Naslov priloga: 
Uvoz jeftine hrane
Tema: 
Pad prehrambene industrije (izjava V.Vučković)
Datum: 
07.02.2013
Medij / Autor: 
NIN / Milan Ćulibrk
Naslov priloga: 
Neslavni rekordi
Tema: 
Ekonomska politika (izjava S. Stamenković)
Prilog: 
Datum: 
07.02.2013
Medij / Autor: 
Informer / B.Stamenković; S.Gavrić
Naslov priloga: 
Rata niža i za 40 evra
Tema: 
Stambeni krediti,kurs, euribor (izjava I.Nikolić)
Datum: 
07.02.2013
Medij / Autor: 
Privredni pregled / L.Ć.
Naslov priloga: 
MAT ne očekuje znatniji oporavak
Tema: 
Makroekonomske analize i prognoze
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Politika / Tanjug
Naslov priloga: 
Vanredni izbori ekonomska katastrofa
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković, M. Kovačević)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Politika / J.Rabrenović
Naslov priloga: 
NBS strepi od inflacije
Tema: 
Povećanje referentne kamatne stope (izjava I.Nikolić)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Radio B92 / Maja Filipović
Naslov priloga: 
Obnova razgovora sa MMFom
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava S.Stamenković)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Dnevnik / Redakcija
Naslov priloga: 
Aranžman s MMF mora biti u martu
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V.Vučković)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Večernje novosti / S.B
Naslov priloga: 
Slađa nam tuđa hrana
Tema: 
Pad prehrambene industrije (izjave: S. Stamenković, V.Vučković)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
Privredni pregled / Lidija Ćoćaj
Naslov priloga: 
Uvoz zamenjuje domaću proizvodnju
Tema: 
Pad prehrambene industrije (izjave: S. Stamenković, V.Vučković)
Datum: 
06.02.2013
Medij / Autor: 
www.b92.net / Novosti
Naslov priloga: 
Sramota: Više nam se isplati uvoz
Tema: 
Pad prehrambene industrije (izjave: S. Stamenković, V.Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Svet + info / Slaviša Vasiljević
Naslov priloga: 
Očekivan oporavak privrede
Tema: 
Rast industrijske proizvodnje (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Radio Beograd 202 / Redakcija
Naslov priloga: 
Obnoviti razgovore sa MMFom
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V.Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
TV Pink / Jelena Nikolić
Naslov priloga: 
Rast industrijske proizvodnje
Tema: 
Rast industrijske proizvodnje (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Prilog: 
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Radio Beograd I / Milica Rilak
Naslov priloga: 
Reforma, štednja i novi aranžman
Tema: 
Makroekonomske analize i prognoze, aranžman sa MMF-om (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Radio Beograd I / Milica Rilak
Naslov priloga: 
Novi broj Makroekonomskih analiza
Tema: 
Makroekonomske analize i prognoze (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Beta / Beta
Naslov priloga: 
Vučković: Aranžman sa MMF poželjan što pre
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V.Vučković)
Prilog: 
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Beta / Beta
Naslov priloga: 
Stamenković: Izbori u ovoj godini ne bi bili dobri
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Prilog: 
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
Fonet / Fonet
Naslov priloga: 
Izbori katastrofa za ekonomiju
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković)
Prilog: 
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.seebiz.eu / Tanjug
Naslov priloga: 
Ekonomski institut: Izbori bi bili ekonomska katastrofa za Srbiju
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković, M. Kovačević)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.novimagazin.rs / MP; Tanjug; Novi Magazin
Naslov priloga: 
Izbori – ekonomska katastrofa za Srbiju
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković, M. Kovačević)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.mondo.rs / Redakcija
Naslov priloga: 
Izbori bi bili ekonomska katastrofa za Srbiju
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković, M. Kovačević)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.rts.rs / Redakcija
Naslov priloga: 
Aranžman sa MMFom što pre
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V.Vučković) i Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, M. Kovačević)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.akter.co.rs / Tanjug
Naslov priloga: 
Za Srbiju veoma važan novi aranžman s MMFom
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V. Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.akter.co.rs / Tanjug
Naslov priloga: 
Izbori bi bili ekonomska katastrofa
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjave: S. Stamenković, V. Vučković, M. Kovačević)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.b92.net / Beta
Naslov priloga: 
MMF nam je potreban što pre
Tema: 
Aranžman sa MMF-om (izjava V. Vučković)
Datum: 
05.02.2013
Medij / Autor: 
www.telegraf.rs / N.Sekulić
Naslov priloga: 
BIZNISMENI I EKONOMISTI: Novi izbori su smrt za privredu Srbije!
Tema: 
Izbori i ekonomska kretanja (izjava S. Stamenković)