Predstavljanje novog broja biltena MAT u Privrednoj komori Srbije, Jun, 2016, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
07.06.2016
Medij / Autor: 
N1/Info Biz
Naslov priloga: 
Predstavljanje novog broja MAT-a
Tema: 
Novi broj MAT-a, mesečne analize (Izjave: S.Stamenković; I. Nikolić; M. Kovačević)
Prilog: 
Datum: 
08.06.2016
Medij / Autor: 
Politika/A.Mikavica
Naslov priloga: 
Izvoz prvi put brže raste od uvoza
Tema: 
Privredna aktivnoat (Izjave: S.Stamenković; I. Nikolić; M. Kovačević)
Datum: 
10.06.2016
Medij / Autor: 
www.telegraf.rs
Naslov priloga: 
Izvoz IT sektora
Tema: 
Informacione tehnologije ključne za privredni razvoj (Izjava: I. Nikolić)
Prilog: 
Datum: 
21.06.2016
Medij / Autor: 
Biznis magazin/A.Telesković
Naslov priloga: 
Rast nam nije pao sa neba
Tema: 
Oporavak je realan jer je zasnovan na rastu izvoza (Izjave: I. Nikolić, S.Stamenković, M. Kovačević)
Datum: 
31.05.2016
Medij / Autor: 
NPR/S.Stamenković
Naslov priloga: 
Privredna aktivnost
Tema: 
Ocena privredne aktivnosti (S.Stamenković)