Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu, Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu“, 13–15. oktobar 2011.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
28.10.2011
Medij / Autor: 
Poljoprivrednik / K. Rajević; Katarina Radović
Naslov priloga: 
Agrar oslonac razvoja Srbije
Tema: 
Agrarna politika (izjave: A. Vlahović, I. Nikolić, D. Petrović)
Datum: 
27.10.2011
Medij / Autor: 
NIN / Redakcija
Naslov priloga: 
Sigurnost, pa onda profit
Tema: 
Intervju Vladan Đorđević, AIK Banka
Prilog: 
Datum: 
21.10.2011
Medij / Autor: 
Subotičke novine / J. Poljaković
Naslov priloga: 
Bogat seljak - bogata Srbija
Tema: 
Agrarna politika, standardi EU (izjave: A. Vlahović, D. Petrović)
Datum: 
21.10.2011
Medij / Autor: 
Hrvatska riječ / Z. Romić
Naslov priloga: 
Šanse koje opominju
Tema: 
Agrarni budžet, investicije (izjave: A. Vlahović, D. Petrović, D. Tomić)
Datum: 
20.10.2011
Medij / Autor: 
NIN / Milan Ćulibrk
Naslov priloga: 
Ništa od velike koalicije
Tema: 
Ekonomski institut
Prilog: 
Datum: 
20.10.2011
Medij / Autor: 
Ekonom:east magazin / Katarina Marković
Naslov priloga: 
Berba na dugi rok
Tema: 
Investicije u poljoprivredi (izjave: S. Petrović, N. Vujačić, V. Čupić)
Datum: 
19.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Miodrag Kostić, MK Komerc
Tema: 
Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“
Datum: 
17.10.2011
Medij / Autor: 
Kopernikus / Redakcija
Naslov priloga: 
Problemi u poljoprivredi
Tema: 
Investicije u agrar (izjave: A. Vlahović, D. Šagovnović, D. Petrović)
Datum: 
17.10.2011
Medij / Autor: 
Yu EKO Subotica / Redakcija
Naslov priloga: 
Poskupljenje sirovog mleka na srpskom tržištu
Tema: 
Cena mleka (izjava S. Petrović)
Datum: 
17.10.2011
Medij / Autor: 
Dnevnik / Redakcija
Naslov priloga: 
Mleko skuplje posle Nove godine?
Tema: 
Tržište mleka (izjava S. Petrović)
Datum: 
17.10.2011
Medij / Autor: 
Privredni pregled / Redakcija
Naslov priloga: 
Mleko skuplje od naredne godine?
Tema: 
Cena mleka (izjava S. Petrović)
Datum: 
17.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Poljoprivreda kao ekonomski potencijal
Tema: 
Agrar, šansa za razvoj (izjave: A. Vlahović, M. Kostić, M. Milovanović)
Datum: 
16.10.2011
Medij / Autor: 
RT Vojvodina, Brazde / Redakcija
Naslov priloga: 
Agrarna politika
Tema: 
Agrarna politika (izjave: D. Petrović, A. Vlahović, L. Brefor)
Datum: 
16.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Poljoprivreda najznačajniji ekonomski potencijal Srbije
Tema: 
Agrarni budžet, razvoj poljoprivrede (izjave: A. Vlahović, M. Kostić, V. Čupić)
Datum: 
16.10.2011
Medij / Autor: 
Blic / Beta
Naslov priloga: 
Agraru treba milijardu evra
Tema: 
Investicije u poljoprivredu (izjava M. Milovanović)
Prilog: 
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Press / Tanjug
Naslov priloga: 
Seljaci duplo siromašniji
Tema: 
Agrarna politika (izjava D. Petrović)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Radio Beograd 1 / Petar Kočić
Naslov priloga: 
Hrana za Evropu
Tema: 
Agrar: izazov i šansa (izjava M. Kostić)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
RT Vojvodina 1 / Ratko Bojić
Naslov priloga: 
Istine i zablude o troškovima i dobiti koje donosi ulazak Srbije u EU
Tema: 
Prilagođavanje standardima EU (izjava R. Milivojević)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
RTS 1 / Redakcija
Naslov priloga: 
Potrebno oko milijardu evra investicija godišnje u agrar
Tema: 
Investicije u agrar, budžet: (izjave D. Petrović, F. But, M. Kostić)
Prilog: 
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Danas / V. L.
Naslov priloga: 
Siguran put do bogatog sela
Tema: 
Agrarna politika, podrška poljoprivrednicima (izjave: D. Petrović, L. Brefor)
Prilog: 
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Dnevnik / E. D.
Naslov priloga: 
Sirotinje dvaput više na selu nego u gradu
Tema: 
Standard, reforma agrarnog sektora (izjave: A. Vlahović, A. Martins, L. Brefor)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Panonija / Redakcija
Naslov priloga: 
Povećanje konkurentnosti
Tema: 
Konkurentnost domaće poljoprivrede (izjava N. Vujačić)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Večernje novosti / J. Lemajić
Naslov priloga: 
Konkurent spušta cene
Tema: 
Agroprivreda, izvoz poljoprivrednih proizvoda: (izjave D. Petrović, L. Brefor, M. Ševarlić)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Politika / A. Isakov
Naslov priloga: 
Država će podržati poljoprivredne kompanije
Tema: 
Agrarna politika, podrška poljoprivrednicima (izjave: D. Petrović. M. Ševarlić, L. Brefor)
Datum: 
15.10.2011
Medij / Autor: 
Pravda / N. H.
Naslov priloga: 
Sa malinarima završena priča
Tema: 
Reforme u agrarnom sektoru, otkup malina (izjave: A. Vlahović, D. Petrović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Kanal 9 / Redakcija
Naslov priloga: 
Najsiromašniji i najmoćniji moraju da sarađuju
Tema: 
Podrška poljoprivrednicima (izjava D. Petrović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Panonija / Redakcija
Naslov priloga: 
Država će podržati snažan razvoj velikih poljoprivrednih kompanija
Tema: 
Agrarna politika, podrška poljoprivrednicima (izjave: D. Petrović, A. Vlahović, M. Ševarlić)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Radio Beograd 1 / Redakcija, Petar Kočić
Naslov priloga: 
Poljoprivredni forum Hrana za Evropu
Tema: 
Mala poljoprivredna gazdinstva (izjave: D. Petrović, N. Vujačić)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Radio Beograd 1 / Petar Kočić
Naslov priloga: 
Problem malih poljoprivrednih gazdinstava
Tema: 
Mala poljoprivredna gazdinstva (izjave: D. Petrović, M. Ševarlić, N. Vujačić)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Radio Novi Sad / Ratko Bojić
Naslov priloga: 
Cene poljoprivrednih proizvoda biće stabilne
Tema: 
Cene hrane (izjave: D. Petrović, A. Vlahović, L. Brefor)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
RT Vojvodina 1 / Redakcija
Naslov priloga: 
Treba očekivati stabilne cene poljoprivredno prehrambenih proizvoda
Tema: 
Cene poljoprivrednih proizvoda (izjava D. Petrović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Tanjug / Redakcija
Naslov priloga: 
Petrović:Država će podržati poljoprivredne kompanije
Tema: 
Razvoj poljoprivrede (izjave: D. Petrović, A. Vlahović, M. Ševarlić)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Nema razloga za poskupljenje hrane
Tema: 
Cene hrane (izjave: D. Petrović, A. Vlahović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Cene poljoprivrednih proizvoda od 2012. godine biće stabilne
Tema: 
Cene hrane (izjave: D. Petrović, A. Vlahović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
TV Avala / Nebojša Bugarinović
Naslov priloga: 
Cene poljoprivrednih proizvoda u idućoj godini biće stabilne
Tema: 
Cene hrane (izjave: D. Petrović, A. Vlahović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Yu EKO Subotica / Redakcija
Naslov priloga: 
Država će podržati snažan razvoj velikih poljoprivrednih kompanija
Tema: 
Reforma agrarnog sektora, budžet (izjave: D. Petrović, A. Vlahović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
TV City Subotica / Redakcija
Naslov priloga: 
Država će podržati razvoj velikih poljoprivrednih kompanija
Tema: 
Agrarna politika, standardi EU (izjave: A. Vlahović, D. Petrović)
Datum: 
14.10.2011
Medij / Autor: 
Happy / Irena Šoštar
Naslov priloga: 
Država Srbija će podržati snažan razvoj velikih poljoprivrednih kompanija
Tema: 
Podrška poljoprivrednicima (izjave: D. Petrović, L. Brefor)
Prilog: