Letnji Vivaldi forum „Planirajmo 2012“, 23–25. jun 2011, Mokra Gora

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
B92 / Tanjug, Beta
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: S. Henke, V. Vučković, B. Lisovolik)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Beta / Redakcija
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, S. Henke)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Blic / Tanjug
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, tekstovi sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, V. Kalanović)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Economy.rs / Tanjug
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, S. Henke)
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Ekapija / Tanjug
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, B. Lisovolik)
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
www.emg.rs / Redakcija
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, B. Grujić)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Glas javnosti / Agencije
Naslov priloga: 
Do kraja godine inflacija jednocifrena
Tema: 
Inflacija, monetarna politika (izjave: B. Marković, B. Lisovolik)
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Kurir / Fonet
Naslov priloga: 
Cvetković: Gigantski korak ka EU
Tema: 
Ekonomska politika, budžet (izjave: M. Cvetković, S. Henke)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Pink / Redakcija
Naslov priloga: 
Cvetković: Bolji život u 2012.
Tema: 
Ekonomska politika, budžet, standard (izjava M. Cvetković)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Politika / Redakcija
Naslov priloga: 
Cvetković: U Srbiji obezbeđena makroekonomska stabilnost
Tema: 
Ekonomska politika, budžet (izjava M. Cvetković)
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
S media / Tanjug
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, tekstovi sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, V. Cvetković)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
SEEBiz / Tanjug
Naslov priloga: 
Premijer Cvetković: Godina 2012. biće mnogo bolja od ove
Tema: 
Ekonomska politika, budžet (izjava M. Cvetković)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Studio B / Redakcija
Naslov priloga: 
Srbiji obezbeđena makroekonomska stabilnost
Tema: 
Ekonomska politika, budžet (izjava M. Cvetković)
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Tanjug / Redakcija
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, serija tekstova sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: A. Vlahović, M. Cvetković, S. Henke)
Prilog: 
Datum: 
23.06.2011
Medij / Autor: 
Večernje novosti / Tanjug
Naslov priloga: 
Letnji Vivaldi forum, tekstovi sa Mokre Gore
Tema: 
Teme foruma (izjave: M. Cvetković, S. Henke)