Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Gelenčer G.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
HRVATSKA I SRBIJA MORAJU BITI POKRETAČI EKONOMSKE SURADNJE U REGIJI (Intervju Dragana Šagovnovića)