Dr Sanja Filipović, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta,Fonet

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
19.04.2017
Medij / Autor: 
Fonet
Naslov priloga: 
Posao za mlade od 2.000 eura
Tema: 
Srbija neprevaziđena u svetu po odliva mozgova; promena sistem vrednosti i podizanje svesti o preduzetništvu mladih (S.Filipović)