Dr Sanja Filipović, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta i koordinator radne grupe NKEU za poglavlje 20, prepreke privrednog rasta, N1, Mart, 2017, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
08.03.2017
Medij / Autor: 
N1
Naslov priloga: 
Pregovaračka poglavlja
Tema: 
Prepreke privrednog rasta (Dr Sanja Filipović)