Mediji o nama

Intervju Marine Zoroje, Strčnog saradnika Ekonomskog instituta, Nacionalna poslovna revija, Prehrambena industrija i najava mogućih tema ovogodišnjeg Poljoprivrednog foruma "Hrana za Evropu"

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
31.07.2016
Medij / Autor: 
Nacionalna poslovna revija
Naslov priloga: 
Prehrambena industrija/Hrana srpski adut
Tema: 
Srbija mora da postane zemlja koja proizvodi proizvode za police marketa, a ne zemlja koja izvozi samo primarne poljoprivredne proizvode, a uvozi hranu (Intervju: M.Zoroja)
Prilog: 

Predstavljanje novog broja biltena MAT u Privrednoj komori Srbije, Jul, 2016, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
05.07.2016
Medij / Autor: 
Kamatnica/Tanjug
Naslov priloga: 
Novi broj MAT.-a
Tema: 
Struja ne bi trebala da poskupi u 2016.godini (Izjava: S.Stamenković)
Datum: 
05.07.2016
Medij / Autor: 
Radio Beograd 1
Naslov priloga: 
Novi broj MAT-a
Tema: 
Deficit više neće biti problem (Izjava: I.Nikolić)
Datum: 
05.07.2016
Medij / Autor: 
www.rts.rs
Naslov priloga: 
Predstavljanje novog broja časopisa MAT
Tema: 
Bregzit nije poremetio Srbiju (Izjave: S.Stamenković; I.Nikolić;M.Kovačević)
Datum: 
06.07.2016
Medij / Autor: 
Danas/FoNet
Naslov priloga: 
Predstavljanje novog broja časopisa MAT
Tema: 
Proizvodnja smanjena, uvoz raste brže od izvoza (Izjave: S.Stamenković; I.Nikolić;M.Kovačević)
Datum: 
09.07.2016
Medij / Autor: 
Politika/A.Mikavica
Naslov priloga: 
Predstavljanje novog broja časopisa MAT
Tema: 
Makroekonomska stabilnost i privredna aktivnost (Izjave: S.Stamenković; I.Nikolić)
Datum: 
30.06.2016
Medij / Autor: 
NPR/autorski tim MAT-a
Naslov priloga: 
MAT analiza
Tema: 
Ocena privredne aktivnost (S.Stamenković)

Marija Reljić i Jelena Cvijović, istraživači saradnici Ekonomskog instituta, Nacionalna poslovna revija,Razvoj preduzetništva mladih, jul, 2016, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
30.06.2016
Medij / Autor: 
Nacionalna poslovna revija
Naslov priloga: 
Razvoj preduzetništva mladih put ka smanjenju nezaposlenosti
Tema: 
Ključne barijere za razvoj preduzetništva mladih i preporuke koje bi pružile podršku razvoju na primerima dobre prakse (Intervju: M.Reljić; J.Cvijović)

Predstavljanje novog broja biltena MAT u Privrednoj komori Srbije, Jun, 2016, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
07.06.2016
Medij / Autor: 
N1/Info Biz
Naslov priloga: 
Predstavljanje novog broja MAT-a
Tema: 
Novi broj MAT-a, mesečne analize (Izjave: S.Stamenković; I. Nikolić; M. Kovačević)
Prilog: 
Datum: 
08.06.2016
Medij / Autor: 
Politika/A.Mikavica
Naslov priloga: 
Izvoz prvi put brže raste od uvoza
Tema: 
Privredna aktivnoat (Izjave: S.Stamenković; I. Nikolić; M. Kovačević)
Datum: 
10.06.2016
Medij / Autor: 
www.telegraf.rs
Naslov priloga: 
Izvoz IT sektora
Tema: 
Informacione tehnologije ključne za privredni razvoj (Izjava: I. Nikolić)
Prilog: 
Datum: 
21.06.2016
Medij / Autor: 
Biznis magazin/A.Telesković
Naslov priloga: 
Rast nam nije pao sa neba
Tema: 
Oporavak je realan jer je zasnovan na rastu izvoza (Izjave: I. Nikolić, S.Stamenković, M. Kovačević)
Datum: 
31.05.2016
Medij / Autor: 
NPR/S.Stamenković
Naslov priloga: 
Privredna aktivnost
Tema: 
Ocena privredne aktivnosti (S.Stamenković)

Izjava Svetlane Kisić, specijalne savetnice Ekonomskog instituta, Forum Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja, NTV-Niš, maj, 2016.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
13.05.2016
Medij / Autor: 
NTV-Niš
Naslov priloga: 
Forum Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja
Tema: 
Forum Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja (Izjava: Svetlana Kisić)