Mediji o nama

Intervju dr Jurija Bajeca, specijalnog savetnika Ekonomskog instituta, uslovi za planirani rast BDP-a

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
20.05.2017
Medij / Autor: 
Narodne novine
Naslov priloga: 
Uslovi za planirani rast BDP-a
Tema: 
Uslovi za planirani rast BDP-a

Okrugli sto povodom saopštenja rezultata istraživanja “Evropske navike plaćanja” kompanije EOS Matriks

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
Tanjug
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji ne plaća se na vreme
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
B92
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji nije plaćen
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
Politika
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji ne plaća se na vreme
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 

Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Gelenčer G.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
HRVATSKA I SRBIJA MORAJU BITI POKRETAČI EKONOMSKE SURADNJE U REGIJI (Intervju Dragana Šagovnovića)
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Pavleković A.E, Puškarić K.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
I država, kad hoće, može biti vlasnik uspješnih poduzeća (Marić G., Šlat M.,Čulo I., Kovačević D., Jelinek Bišćan A.,Škorić J., Boban T.,Tipurić D., Jozić M., Šagovnović D., Vorkapić J.)

Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Gelenčer G.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
HRVATSKA I SRBIJA MORAJU BITI POKRETAČI EKONOMSKE SURADNJE U REGIJI (Intervju Dragana Šagovnovića)

Dr Sanja Filipović, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta,Fonet

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
19.04.2017
Medij / Autor: 
Fonet
Naslov priloga: 
Posao za mlade od 2.000 eura
Tema: 
Srbija neprevaziđena u svetu po odliva mozgova; promena sistem vrednosti i podizanje svesti o preduzetništvu mladih (S.Filipović)