Mediji o nama

Dr Ivan Nikolić, direktor za naučnoistraživački razvoj Ekonomskog instituta, SDI u Srbiji

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
30.05.2017
Medij / Autor: 
Danas/M.Obradović
Naslov priloga: 
Od stranih investicija 16.396 radnih mesta u 2016.
Tema: 
SDI u Srbiji i njihov efekat

Intervju dr Sanje Filipović, višeg naučnog saradnika Ekonomskog instituta , stanje u sektoru malih i srednjih preduzeća

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
25.05.2017
Medij / Autor: 
Happy, Dobro jutro Srbijo
Naslov priloga: 
Stanje u sektoru malih i srednjih preduzeća
Tema: 
Stanje u sektoru malih i srednjih preduzeća

Intervju dr Jurija Bajeca, specijalnog savetnika Ekonomskog instituta, uslovi za planirani rast BDP-a

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
20.05.2017
Medij / Autor: 
Narodne novine
Naslov priloga: 
Uslovi za planirani rast BDP-a
Tema: 
Uslovi za planirani rast BDP-a

Okrugli sto povodom saopštenja rezultata istraživanja “Evropske navike plaćanja” kompanije EOS Matriks

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
Tanjug
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji ne plaća se na vreme
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
B92
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji nije plaćen
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 
Datum: 
11.05.2017
Medij / Autor: 
Politika
Naslov priloga: 
Svaki treći račun u Srbiji ne plaća se na vreme
Tema: 
Kompanije u Srbiji pokazuju generalno lošu praksu plaćanja (Nikolić I., Jović Milentijević J.)
Prilog: 

Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Gelenčer G.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
HRVATSKA I SRBIJA MORAJU BITI POKRETAČI EKONOMSKE SURADNJE U REGIJI (Intervju Dragana Šagovnovića)
Datum: 
02.05.2017
Medij / Autor: 
Lider/Pavleković A.E, Puškarić K.
Naslov priloga: 
Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“
Tema: 
I država, kad hoće, može biti vlasnik uspješnih poduzeća (Marić G., Šlat M.,Čulo I., Kovačević D., Jelinek Bišćan A.,Škorić J., Boban T.,Tipurić D., Jozić M., Šagovnović D., Vorkapić J.)