Medija centar

Ekonomski institut  je od osnivanja razvijao profesionalne odnose i širio mrežu kontakata sa novinarima, a saradnici Instituta su često citiran i pouzdan izvor informacija na aktuelne ekonomske teme za predstavnike domaćih i stranih medija. O tome svedoči  izvanredna medijska posećenost i propraćenost događaja koje organizuje Ekonomski institut i veliki broj priloga o projektima i drugim aktivnostima Ekonomskog instituta u štampanim i elektronskim medijima.

Zahvalni za dosadašnju korektnu saradnju, u želji da predstavnicima medijima olakšamo rad, trudimo se da informacije i materijali za novinare budu što kompletniji, da odgovori na pitanja budu blagovremeni i potpuni i da uslovi za izveštavanje novinarskih ekipa sa naših događaja budu što konforniji.

U ovoj sekciji sajta Ekonomskog instituta:

Takođe sa ove stranice omogućen je pristup Galeriji, u kojoj posetioci mogu pogledati video-zapise emitovane u televizijskim emisijama i fotografije sa naših događaja.