Knjige

 1. P. Petrović, M. Simoneti ur: Deoničarski kapital u Jugoslaviji, Ekonomski institut, 1990, na srpskom jeziku
 2. M. Dinkić: Upravljanje razvojem zajedničkih potreba – Cost–Benefit analiza, Ekonomski institut, 1990, na srpskom jeziku
 3. S. Hanke, K. Shuler: Monetarna reforma i razvoj jugoslovenske tržišne privrede, Ekonomski institut, 1991, na srpskom jeziku
 4. N. Savić: Inflacija i tranzicija u tržišnu privredu, Ekonomski institu, 1992, na srpskom jeziku
 5. Grupa autora, B. Čolanović ur: Finansijsko tržište Jugoslavije, Ekonomski institut, 1993, na srpskom jezik
 6. Z. Popov: Makroekonomsko planiranje, Ekonomski institut, 1993, na srpskom jeziku
 7. B. Mijatović: Privatizacija, Ekonomski institut, 1993, na srpskom jeziku
 8. M. Zec, B. Mijatović, D. Đuričin, N. Savić ur: Privatizacija – nužnost ili sloboda izbora, Ekonomski institut,1994, na srpskom jeziku
 9. G. Matković: Demografski činioci i ponuda radne snage, Ekonomski institut, 1994, na srpskom jeziku
 10. D. Popović,G. Ilic-Popov ur: Fiskalna ekonomija i zakon, Ekonomski institut, 1995, na srpskom jeziku
 11. B. Raicević: Javne finansije, Ekonomski institut, 1995, na srpskom jeziku
 12. V. Leko, A. Vlahović, V. Poznanić: Procena vrednosti kapitala – metodologija i primeri, Ekonomski institut, 1997, na srpskom jeziku
 13. Z. Njegovan: Poljoprivreda srednjevekovne Srbije, Ekonomski institut, 1997, na srpskom i engleskom jeziku
 14. International Conference Proceedings, Challenges and Opportunities for the Economic Transition in Yugoslavia, Economics Institute, USAID and Chesapeake Associates, 1998, na engleskom jeziku
 15. J. Dimov, R. Šećibović: Od obrazovanja do zaposlenja, Obrazovni informator i Ekonomski institut, 1998, na srpskom jeziku
 16. N. Savic, G. Pitić: Eurotranzicija – izazovi i mogućnosti, Media Center i Ekonomski institut, 1999, na srpskom i engleskom jeziku
 17. M. Bazler-Madžar ur: Ekonomska integracija na teritoriji bivše Jugoslavije, Ekonomski institut, 2000, na srpskom jeziku
 18. J. Galić: Monetarna vlast u zemljama u tranziciji, Ekonomski institut i Fondacija Andrejević, 2000, na srpskom jeziku
 19. N. Cvijić: Transport kao inicijalni faktor razvoja nerazvijenih regiona u SRJ, Ekonomski institut, 2000, na srpskom jeziku
 20. P. Bjelica: Seoski regioni u Srbiji i njihove perspektive (monografija), Ekonomski institut, 2000, na srpskom jeziku
 21. J. M. Cvijanović, V. Dimitrijević, Z. Grujičić: Efikasnost neprofitnih organizacija, Ekonomski institut, 2002, na srpskom jeziku
 22. R. Stanojević: Dinamično programiranje, Ekonomski institut, 2004, na srpskom jeziku
 23. D. Popović: Poreska reforma u Srbiji 2001-2003, Ekonomski institut, 2004, na srpskom jeziku
 24. S. Adžić: Lider u marketingu, Ekonomski institut, 2004, na srpskom jeziku
 25. J. M. Cvijanović: Organizacione promene, Ekonomski institut, 2004, na srpskom jeziku
 26. V. Leko: Metodologija budžetskog računovodstva, Ekonomski institut, 2004, na srpskom jeziku
 27. J. Cvijanovic, M. Klarin: Inžinjerska ergonomija, Ekonomski institut i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005, na srpskom jeziku
 28. J. M. Cvijanović, J. Lazić, A. Nastasić: Korporativna kultura i organizaciona struktura, Ekonomski institut, 2006, na srpskom jeziku
 29. A. Zeremski, J. Lazić: Organizacija komercijalnih RTV sistema, Ekonomski institut, 2007, na srpskom jeziku
 30. V. Leko, D. Leko: Metodologija državne revizije javnih sredstava, Ekonomski institut, 2007, na srpskom jeziku
 31. M. Madžoveki, S. Penev:  Improving the Process of Economic Reform Legalisation in FYR Macedonia, Economics Institute, 2007, na engleskom jeziku
 32. S. Filipović, S. Penev:  Improving the Process of Economic Reform Legalisation in Montenegro, Economics Institute, 2007, na engleskom jeziku
 33. S. Sajfert, J. Lazić, J. M. Cvijanović: Ciljevi menadžera, Ekonomski institut, 2008, na srpskom jeziku
 34. J. Lazić, J. M. Cvijanović: Informacione i strukturne dimenzije QMS, Ekonomski institut, 2008, na srpskom jeziku
 35. Danica M. Leko: Interna revizija u bankama, Ekonomski institut, 2008, na srpskom jeziku
 36. V. Vučenović, A. Zeremski, J. Lazić: Uspešnost menadžera, Ekonomski institut, 2009, na srpskom jezik
 37. S. Sajfert, J. M. Cvijanović, J. Lazić: Rukovođenje neprofitnim organizacijama, Ekonomski institut, 2009, na srpskom jeziku
 38. M. Travar, J. M. Cvijanović, J. Lazić: Kapacitet za makroorganizacione promene, Ekonomski institut, 2009, na srpskom jeziku
 39. S. Filipović, G. Tanić: Izazovi na tržištu električne energije, Ekonomski institut, 2010, na srpskom jeziku
 40. Grupa autora: Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020., USAID, Fond za razvoj ekonomske nauke-Ekonomski fakultet, MAT-Ekonomski institut, 2010, na srpskom jeziku
 41. T. Tošić: Dnevnik jednog direktora, Ekonomski institut, 2010, na srpskom jeziku
 42. Grupa autora: Turizam: izazovi i mogućnosti - Turistička privreda i povezane teme, tematski zbornik radova, na srpskom jeziku sa rezimeom na engleskom, Ekonomski institut, 2012