Istorijat

Ekonomski institut je osnovan 1947. godine i neprekidno traje gotovo sedam decenija. Objedinjava tradiciju, resurse i reference dva instituta: Ekonomskog instituta i Instituta za ekonomiku industrije. Njihovom integracijom, 1989. godine, formiran je današnji Ekonomski institut, koji je od 2007. godine akreditovan kao naučni institut za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Ključni periodi/datumi

1947 – Rešenjem Vlade NR Srbije VS br. 13818 od 12. novembra 1947. godine osnovan je Institut za ekonomska istraživanja.

1959 – Rešenjem Izvršnog veća NR Srbije IV. br. 84 od 27. marta 1954. godine, Institut je proglašen „ustanovom sa samostalnim finansiranjem pod nazivom Ekonomski institut NR Srbije".

1959 – Ekonomski institut dobio je status samostalne naučne ustanove i sadašnji naziv Ekonomski Institut.

1961 – Republička privredna komora, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Izvršno veće Skupštine SR Srbije osnovali su Institut za ekonomiku industrije.

1989 – Ekonomski institut i Institut za ekonomiku industrije se udružuju u jedinstveni naučnoistraživački institut, od kada novi Ekonomski institut nastavlja da radi i da se razvija objedinjujući tradiciju i reference prethodna dva instituta.

1999 – Ekonomski institut ušao je u postupak vlasničke transformacije i uspešno ga okončao, tako da je danas Ekonomski institut akcionarsko društvo.

2007 – Ekonomski institut akreditovan je kao naučni institut za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Povodom značajnog jubileja – šest decenija od osnivanja, 2007. godine, u izdanju Ekonomskog instituta, objavljen je tematski zbornik „Šezdeset godina Ekonomskog instituta“ u kome su, naučnoj i stručnoj javnosti  prikazani razvoj, aktivnosti i ostvareni rezultati Ekonomskog instituta kao jedne od prvih  samostalnih naučnoistraživačkih organizacija osnovane  u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata i jedne od najstarijih naučnoistraživačkih institucija u zemlji.