Informacije za autore

  • Maksimalan broj autora na jednom radu je tri .
  • Broj radova po autoru je ograničen na tri .
  • Maksimalni broj strana koje rad može da sadrži je sedam .
  • Radovi treba da budu napisani samo engleskom jeziku .
  • Rad treba pripremiti prema sledećem obrascu .