Treći poljoprivredni Forum „Hrana za Evropu“, 17. - 19. oktobar, Subotica, hotel "Galerija".

17. oktobar 2013 , Subotica, hotel "Galerija".