Prolećni Vivaldi – Menadžerski forum „Poslovni zaokret 2011”

31. mart 2011 , Mokra Gora