Forumi i konferencije

20. septembar 2012, Trebinje, hotel „Belvi”

VII Međunarodni naučni skup Mediteranski dani 2012 „Turizam: izazovi i mogućnosti“

Program

21. jun 2012, Mokra Gora

Letnji Vivaldi forum „Šta i kako dalje“

Izveštaj Program Prezentacije Fotografije Video zapisi Mediji o događaju

13. oktobar 2011, Subotica, hotel „Galerija“

Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“

Informacija Program Prezentacije Fotografije Video zapisi Mediji o događaju

23. jun 2011, Mokra Gora

Letnji Vivaldi forum „Planirajmo 2012"

Informacija Izveštaj Program Prezentacije Fotografije Video zapisi Mediji o događaju

31. mart 2011, Mokra Gora (EI kodomaćin)

Prolećni Vivaldi – Menadžerski forum „Poslovni zaokret 2011”

Informacija Izveštaj Program Prezentacije Fotografije Video zapisi Mediji o događaju