Finansijsko savetovanje

U okviru finansijskog savetovanja, Ekonomski institut pruža sledeće usluge:

  • Procena vrednosti imovine i kapitala,
  • Finansijske konsolidacije,
  • Transakcije (kupoprodaje, spajanja, dokapitalizacije) i
  • Predinvesticione i investicione studije.

Stručnjaci Ekonomskog instituta poseduju međunarodne sertifikate iz oblasti procene vrednosti. Usluge procene se obavljaju u skladu sa međunarodnim standardima procene (MSFI/MRS) i domaćim propisima.

Ekonomski institut pruža stručne savete u vezi sa obezbeđivanjem dodatnih izvora finansiranja za tekuće i razvojno poslovanje kompanije, investicione aktivnosti i specifične projekte. Takođe, pružamo savete u oblasti finansijskog upravljanja.

Osnova naših komparativnih prednosti u oblasti transakcija jeste bogato iskustvo stečeno u privatizacionim i postprivatizacionim transakcijama u regionu.

Usluge u transakcionim procesima podrazumevaju „due diligence” analize, izradu neophodne dokumentacije za transakciju, pomoć prilikom sastavljanja ponuda za transakciju kao i investicionih programa.

Reference