Održan je Skup „Zdravstvo Srbije u narednim decenijama“

Održan je Skup „Zdravstvo Srbije u narednim decenijama“
19. June 2018 , Beograd

 

 

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 19. juna 2018. godine, održan je Skup „Zdravstvo Srbije u narednim decenijama“. Organizatori Skupa su Ekonomski institut i Srpska akademija nauka i umetnosti. Ekonomski institut i Srpska akademija nauka i umetnosti započeli su izradu dugoročnog razvojnog dokumenta „Srbija 2040“ godine. Skup posvećen zdravstvu je jedan od više Skupova koji su već organizovani i biće organizovani u procesu izrade Studije.

Skup „Zdravstvo Stbije u narednim decenijama“ otvorili su:

 • Akademik prof. dr Vladimir Kostić, Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja
 • Mr Dragan Šagovnović, Generalni direktor Ekonomskog instituta

U radu Skupa učestvovali su:

 • Akademik prof. dr Ljubiša Rakić, predsedavajući Skupa
 • Dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja
 • Prof. dr Tatjana Pakmezović, Institut za epidemiologiju
 • Prof. dr Berislav Vekić, Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja
 • Prod. dr Radan Džodić, Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Prof. dr Vladan Vukčević, Zamenik direktora Klinike za kardiohirurgiju
 • Prim. dr Verica Jovanović, VD Direktora Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“
 • Akademik prof. dr Dragan Micić
 • Akademik prof. dr Nebojša Lalić, Dekan Medicinskog fakulteta
 • Mr Ljiljana Pejin, Istraživač saradnik Ekonomskog instituta
 • Dr Ivan Nikolić, Direktor za naučno-istraživački rad Ekonomskog instuta
 • Prof. dr Ferenc Vicko, Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja
 • Dr Bojan Trkulja, Direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova „Inovia“
 • Dr Dragana Milutinović, Predsednik Skupštine Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi

Ciljevi organizacije Skupa bili su:

 • Iniciranje diskusija o mogućim efektima demografskih i društveno – ekonomskih promena u Srbiji na budući razvoj, posmatrano sa aspekta doprinosa zdravstvenog sektora u kreiranju budućih trendova.
 • Usvajanje preliminarnih zaključaka o ključnim izazovima koji se postavljaju pred zdravstveni sektor Srbije u narednim decenijama.
 • Podsticanje šireg angažovanja mulitidisciplinarne grupe eksperata na izradi dokumenta koji će kroz analizu sadašnje situacije i projektovanih trendova, ponuditi moguća rešenja za prevazilaženje negativnih efekata očekivanih promena.

 Foto Galerija

SANU