Podaci o plaćanju

Podaci za uplatu kotizacije:

Ekonomski institut a.d. Beograd
Kralja Milana 16
11000 Beograd
Srbija 

PIB: 100048801

Matični broj: 07017901
Šifra delatnosti: 7220
Broj računa: 355000000102589656 (Vojvođanska banka)

Prilikom uplate kotizacije kao svrhu uplate treba navesti: Uplata za ECIN konferenciju