Održana je prva sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i indistrijska politika

Održana je prva sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i indistrijska politika
25. September 2014 , Beograd, Narodna skupština

U četvrtak 25.09.2014. godine u Plenarnoj sali Narodne skupštine RS (Ulica kralja Milana 14) održana je prva sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i indistrijska politika. Radna grupa za poglavlje 20 okuplja preko pedeset članova i čine je predstavnici privrednih komora, udruženja preduzetnika, poslodavaca, klastera, akademskih institucija, nevladinih organizacija i drugi predstavnici civilog društva. Radnom grupom koordinira Sanja Filipović ispred Ekonomskog instituta.

Cilj Radne grupe je da približi proces pridruživanja EU svim zainteresovanim stranama i da sabere mišljenja, formuliše preporuke i pruži ekspertizu državnim organima i telima uključenim u proces pregovora. Radna grupa će pratiti proces pregovora, davaće komentare i zastupaće ideje i predloge civilnog društva koji treba da doprinesu kvalitetu pregovaračkog procesa između Srbije i EU vezano za industrijske politike i preduzetništvo.

Na prvoj sednici Radne grupe prisutne je u ime Evropskog pokreta u Srbiji (organizatora Nacionalnog konventa) pozdravila Nataša Dragojlović i objasnila koncept Nacionalnog konventa ističući da je njegov glavni cilj formiranje platforme za uključivanje organizacija civilnog društva u tok pregovora o pristupanju EU. Nakon toga, prisutnima su se obratili predstavnici Kancelarije za EU integracije, Narodne skupštine RS, Ministarstva privrede i Privredne komore i predstavili su kako teče proces pregovora Srbije sa EU i kakve su mogućnosti uključivanja srpske privrede u programe EU za razvoj preduzetništva.

Ispred Kancelarije za EU integracije govorila je Aleksandra Sekulović, rukovodilac grupe za unutrašnje tržište koja je predstavila faze i značaj svake faze pregovora o pristupanju Srbije EU. O ulozi Narodne skupštine u procesu pregovora govorila je Aleksandra Jovanović iz Odeljenja za EU integracije Narodne skupštine. Na sednici su imali izlaganje i predstavnici Ministarstva privrede koje je inače nadležno za pregovaračko poglavlje 20. Katarina Obradović Jovanović, sekretar Pregovaračke grupe 20 je predstavila dosadašnji tok pregovora za ovo poglavlje, dok je o industrijskim politikama govorio Nenad Milivojević, izvestilac za industrijske politike. Zdravko Ilić, direktor centra za EU integracije Privredne komore Srbije govorio je o fondovima EU i mogućnostima uključivanja srpske privrede u EU programe.

U diskusiji koja je usledila, članovi Radne grupe izneli su niz predloga i komentara vezano za: preispitivanje odluke o tajnosti zapisnika sa bilateralnog skrininga, pružanje stručne podrške Pregovaračkom timu tokom procesa pregovora, uspostavljanje saradnje između radnih grupa koje prate međusobno povezana poglavlja (npr. sa radnom grupom koja prati konkurentnost), probleme u implementaciji već postojećeg zakonodavstva, analizu iskustava drugih zemalja za ovo poglavlje i sam proces pregovora, inoviranje postojeće Strategije i politike razvoja industrije i usvajanje nove strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Takođe iznet je predlog da sledeća sednica bude posvećena ulozi poslovnih organizacija i klastera u kreiranju boljeg poslovnog okruženja i podizanja konkurentnosti srpske privrede.