Promocija knjige Dnevnik jednog direktora, autora Tihoslava Tošića

31. March 2011 , Beograd
See video
TV Avala, Čist račun, 31. mart 2011.

Prilog sa promocije knjige Dnevnik jednog direktora, autora Tihoslava Tošića
Izjave Tihoslava Tošića, autora knjige Dnevnik jednog direktora, Miljojka Veljovića, recezenta knjige Dnevnik jednog direktora, Danka Đunića, predsednika Upravnog odbora Ekonomskog instituta i Srđana Jani
ćijevića, direktora Ekonomskog instituta