Vivaldi menadžerski forum 2010 „Profesionalni razvoj menadžera”

29. March 2010 , Mokra Gora
See video
RTS, Dnevnik 2, 30. mart 2010.

U Drvengradu na Mokroj Gori počeo je prvi menadžerski forum koji se bavi profesionalnim razvojem menadžera u zemlji. Učesnici foruma generalni direktori i direktori za ljudske resurse uspešnih domaćih i međunarodnih kompanija, predstavnici države, javnog i privatnog sektora okupili su se na Mećavniku da bi razgovarali o podizanju stndarda znanja i veština menadžerskog kadra.

See video
TV Avala, Poslovni dan, 1. april 2010.

Izjave Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade Srbije, Svetlane Kisić, specijalnog savetnika u Ekonomskom institutu, Kostina Borka, direktora kompanije Lafarž u Srbiji, Toplice Spasojevića, direktora ITM, Srđana Janićijevića, osnivača Mokrogorske škole menadžmenta, Aleksandra Vlahovića, predsednika Ekonomskog instituta i Emira Kusturice, reditelja.

See video
Tanjug, Video galerija, 30. mart 2010.

Izjava Mirka Cvetkvića, predsednika Vlade Srbije

Mirko Cvetković: Postoje  četiri cilja na kojima je formirana koalicija, i svaki od tih ciljeva zahteva poseban pristup da bi se relizovao i posebnu organizaciju i poseban menadžment.

See video
Tanjug, Video galerija, 30. mart 2010.

Izjava Mirka Cvetkvoća, predsednika Vlade Srbije

Mirko Cvetković: Jedna poruka jeste da smo mi izgubili na konkurentnosti u poređenju sa 133 zemlje, mi smo sa nekog 85 pali na 93 mesto i postavlja se pitanje, dva su tu pitanja da li mi relano jesmo 93 od 133 zemalja i drugo zašto smo upravo u godini krize kada su nam s jedne strane rejtizi porasli, izgubili rang.

See video
TV Lav, Užice, 30. mart 2010.

Prvi Vivaldi forum u 2010 godini, menadžerski forum bavi se razvojem menadžera u Srbiji. Učesnici ovog skupa menadžeri uspešnih odmaćih i međunarodnih kompanija, posvećeni razvoju svoje profesije, predstavnici države, obrazovnih institucija, javnog i privatnog sektora, asocijacija privrednika razmenili su svoja mišljenja i podelili iskustva.

See video
RTS, Oko magazin, 2. april 2010.

Tri glavna problema sa kojima se Srbija suočava ove godine su niska konkurentnost, nezaposlenst i nedovoljna orijentacija privrede ka izvozu, rekao premijer Srbije Mirko Cvetković na otvaranju Vivaldi menadžerskog forum na Mokroj Gori, u organizaciji Ekonomskog instituta i Mokrogrske škole menadžmenta

Izjave Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade Srbije i Srđana Janićijevića, osnivača Mokrogorske škole menadžmenta

Mirko Cvetković: Ključni uslov da bi zemlja mogla da se razvija jeste da se obezbedi da naša privreda bude izvozno orjentisana i da se  omoguće stope rasta, koje bi obezbedile veću zaposlenost.

Srđan Janićijević: Izabrali smo Mokru Goru zbog toga što je ovo najbolji  dokaz kako je moguće da od jednog brda, na kome je postojala bandera i šljiva, za šest godina  nastane čitav grad. Ukoliko bismo taj virus raširili po Srbiji, mi bi imali ravnomeran regionalan razvoj i konkurentnu privredu.