Događaji

Ekonomski institut je tokom više od šest decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner  u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Od 2004. godine, kao izdavač časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT), organizuje i redovne mesečne javne prezentacije novih brojeva MAT-a – konferencije za novinare upisane u kalendare svih medija u Srbiji i vrhunski medijski propraćene.

Od 2010. godine Ekonomski institut, u saradnji sa Mokrogorskom školom menadžmenta, organizuje Menadžerski Vivaldi forum (na ekonomske teme) i Letnji Vivaldi forum (makroekonomski).

Oktobra 2011, Ekonomski institut je počeo sa organizacijom Poljoprivrednog foruma „Hrana za Evropu“, sa namerom da  postane tradicionalni reprezentativni skup koji će obrađivati teme bitne za jednu od ključnih privrednih grana Srbije i na kome će mišljenje sučeljavati i rešenja predlagati ključni akteri srpskog agrobiznisa.

Kvartalno Ekonomski institut je organizator i domaćin okruglih stolova na aktuelne teme bitne za završetak ekonomske tranzicije i unapređenje poslovanja u Srbiji.

Skupovi u organizaciji Ekonomskog instituta dobili su najviše ocene  govornika, učesnika i medija po svim parametrima, i programski i organizaciono, i postali su prepoznatljiv brend na tržištu događaja u Srbiji.

 

Predstojeći događaji

Prethodni događaji