Biblioteka „Nikola Pašić“

Biblioteka Ekonomskog instituta poseduje više od 26.000 naslova od čega je oko 15.000 monografija, 8.100 domaćih i stranih časopisa, 1.700 statističkih publikacija i oko 1.400 arhivskih izdanja projekata i naučnih radova domaćih i stranih eksperata. Njeni korisnici su studenti, postdiplomci i naučni radnici.

Osim profesionalne literature i izdanja, koja su rezultat kontinuirane aktivnosti i istraživanja Ekonomskog instituta, Biblioteka poseduje značajan dokumentacioni fond koji predstavlja osnovnu kulturnu vrednost društva. Tokom dugogodišnjeg postojanja i rada u Biblioteci je prikupljena neprocenjiva kolekcija knjiga, enciklopedija, statističkih izdanja i ostalih publikacija, tako da danas Biblioteka poseduje neke od veoma retkih izdanja sa početka XX veka.

Biblioteka Ekonomskog instituta osnovana je 1947. godine. Reprezentativni prostor, u kome je Biblioteka smeštena od 1991. godine i u kome se  održavaju skupovi u organizaciji Ekonomskog instituta, poput prezentacija časopisa Makroekonomske analize i trendovi i okruglih stolova na značajne društvene i ekonomske teme, pripadao je Nikoli Pašiću, srpskom i kasnije jugoslovenskom premijeru, koji je vodio pregovore o ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca. U njegovu čast, Biblioteka je nazvana „Nikola Pašić“.

Biblioteka je 1995. godine postala deo sistema biblioteka Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Osim saradnje sa Univerzitetskom bibliotekom, Biblioteka Ekonomskog instituta razvila je i vrlo jake profesionalne veze sa Narodnom bibliotekom Srbije.